Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 

Välkommen till Motala Biologiska förening  

Välkommen med på utflykter som lär dig mer om naturen eller kom och lyssna på intressanta föreläsningar i vår trevliga föreningslokal.

Inga förkunskaper behövs för att delta i våra aktiviteter. Tanken är att du i trevlig gemenskap ska kunna lära dig mer om djur och natur.

Aktuellt


Tillbaka till översikten

2021-04-09

Kallelse - MBF Årsmöte 2021-04-28, kl 19.00.

MBF håller p.g.a. pandemin för första gången sitt årsmöte digitalt. Vi hoppas att så många som möjligt vill och har möjlighet att vara med. Det du behöver är en smartphone eller dator med kamera. För att delta skickar du ett mail till: info@motalabiologiskaforening.se. Skriv namn och e-postadress. Är ni flera i hushållet är det bästa att var och en anmäler sig och är uppkopplade (det blir lätt rundgång annars). När du har anmält dig kommer du sedan att få en länk innan mötet till appen Teams. Det bästa är att innan mötet ladda ner appen Teams, men det går även utan. När du strax innan årsmötet sedan klickar på länken får du tydliga instruktioner vad du ska göra för att ansluta till mötet. Det du behöver göra är alltså att anmäla din e-postadress och klicka på länken innan mötet som du då har fått. Frågor går bra att maila till MBF eller höra av sig till Roger Larsson, 070-6525519.
Välkomna!

Förslag till dagordning vid MBF:s Årsmöte 2021
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
4. Val av mötesfunktionärer
- ordförande för årsmötet
- sekreterare för årsmötet
- 2 justeringspersoner
5. Verksamhetsberättelse 2020
6. Kassasammanställning 2020
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av:
- a) ordförande, ett år
- b) styrelseledamöter, två st/ två år
- c) styrelsesuppleanter, tre st
- d) revisorer, två st
- e) revisorssuppleant
- f) programkommitté
- g) biblioteksansvarig
- h) pressombud
- i) pressombud/ersättare
- j) Örtagårdsansvarig
- k) valberedning
- 10. Övriga frågor
- 11. Avslutning

När det gäller MBF:s program trycks inget program i år, utan aktiviteter läggs ut fortlöpande på Facebook och hemsidan.Tillbaka till översikten


 

 
 
Post
Karta