Motala Biologiska förening

Upplevelser och gemenskap i naturen
 

Välkommen till Motala Biologiska förening  

Välkommen med på utflykter som lär dig mer om naturen eller kom och lyssna på intressanta föreläsningar i vår trevliga föreningslokal.

Inga förkunskaper behövs för att delta i våra aktiviteter. Tanken är att du i trevlig gemenskap ska kunna lära dig mer om djur och natur.

Aktuellt


Tillbaka till översikten

2021-01-25

Utskick till alla medlemmar

I dessa tider med Corona är inte allt som det brukar, så också i Motala biologiska förening. Vi har anpassat oss efter de restriktioner som gäller och försöker göra det bästa av situationen. I nuläget kan vi inte ha några aktiviteter inomhus, men fortsätter med aktiviteter utomhus. Det är i nuläget omöjligt att göra ett årsprogram, då situationen framåt är så osäker. Men vi hoppas naturligtvis att vi så snart som möjligt kan komma igång som vanligt igen. Styrelsen har utifrån den nuvarande situationen beslutat att;
- Föreningen inte kommer att ge ut något tryckt årsprogram, utan istället kommer programmet att läggas ut på hemsidan och Facebook för en månad i taget.
- Årsmötet som vanligtvis brukar vara förlagt under februari förläggs till april.
- De medlemmar som inte kan ta del av programmet digitalt, via hemsida och Facebook, får meddela detta, så vi kan komma överens om hur det istället ska delges t.ex. via brev eller telefon. Ta då kontakt med
Magnus Thelander, 070-5653872 eller Roger Larsson, 070-65255219.
Vi hoppas naturligtvis att alla medlemmar har förståelse för denna situation och att alla vill fortsätta att vara medlemmar och stödja föreningen.
OBS! Kom ihåg att skriva avsändare och adress på inbetalningen.
Vänliga hälsningar
StyrelsenTillbaka till översikten


 

 
 
Post
Karta